SIKARAN ANTHEM

SIKARAN ANTHEM

  I

Sikaran ay ating dangal
Alay sa bayang minamahal
Sa puso ng bawa’t Pilipino
Ipagtanggol ang kapwa tao

  II

Adhikain ng Sikaran
Pagtibayin isip, puso’t katawan
Ipakita sa buong mundo
Ang galing ng Pilipino

  III

Ang kapatiran ng Sikaran
Sagisag ng ating karangalan
Sa pagtataguyod ng bayan
Ang Sikaran ay maaasahan

(Repeat  II & III)

2007 © copyright by seletaria sikaran arnis